Ülddokumendid

Lasteaia dokumendid on registreeritud Paide Linna dokumendiregistris

2020/20201 Õ/A

PAIde Lasteaia põhimäärus

Lasteaiast väljaarvamiseks teeb lapsevanem avalduse, mille menetlusaeg on kuni 14 päeva.

PAIde Lasteaia kodukord

Lasteaia päevakava

PAIde Lasteaia arengukava aastateks 2020- 2022

PAIde Lasteaia arengukava aastateks 2017-2019

Lasteaia huviringide kord

Lasteaia kohamaksu kohta saab lugeda siit

Isikuandmete kaitse kohta saab lugeda siit