Lillepai maja rühmad

Aadress: Tallinna 49

Liikumis- ja ujumisõpetaja: Jaana Hussar
e-post: jaana.hussar@pailasteaed.ee
Muusikaõpetaja:   Maive Loorits

Muusikaõpetaja: Rita Liiver

 

Lillepai majas on rühmadel lillede nimed: Meelespea, Kaeralill, Saialill, Rukkilill, Päevalill, Võilill ja Sinilill.

Töötajatele saab sõnumeid saata e-keskkonnas Eliis

Meelespea

Rühma number: 5572686

Kaeralill

Rühma number: 583 641 25

Päevalill

Rühma number: 583 641 35

Sinilill

Rühma number: 583 680 62

Rukkilill

Rühma number: 583 664 56

  

Saialill

Rühma number: 5836 6694

Võilill

Rühma number: 583 590 02

Kullapai maja rühmad

Aadress: Kastani tn 6

Liikumis- ja ujumisõpetaja: Eva Uibopuu 
e-post: eva.uibopuu@pailasteaed.ee

Muusikaõpetaja: Maive Loorits 

Muusikaõpetaja: Rita Liiver 

Kullapai majas on rühmade nimedeks: Tuulepai, Tähepai, Päikesepai, Vikerkaarepai, Pilvepai ja Vihmapai.

Töötajatele saab sõnumeid saata e-keskkonnas Eliis

 

Vikerkaarepai

Rühma number: 58805720 või 6988929   

Tuulepai

Rühma number: 58805762 või 6988924

 

Päikesepai

Rühma number: 58805749 või 6988925

Tähepai

Rühma number: 58806291 või 6988926

Pilvepai

Rühma number: 58801145 või 6988928  

Vihmapai

Rühma number: 58805716 või 6988927
 

Väärtustame

Tervis

Tervislikud eluviisid ja toitumine, füüsiline aktiivsus ning sõbralik ja turvaline keskkond.

Professionaalsus

Erialaste teadmiste, oskuste pidev täiendamine ja tegutsemistahe.

Avatus

Paindlik ja loov suhtumine uutesse ideedesse ja muutustesse

Iseseisvus

Vastutamine oma tegemiste eest, lähtudes ühistest eesmärkidest