PAIde Lasteaia missioon

 

PAIde Lasteaed on laste hoidu ja alusharidust pakkuv lasteasutus, kus avastatakse ja omandatakse üheskoos läbi looduse maailma ja mängides teadmiseid ning tervislikke eluviise.

 

Lasteaia visioon

 

Perede toetamine kvaliteetse alushariduse andmisel lapsekeskses ja turvalises õpi- ja kasvukeskkonnas.

 

Meie põhiväärtust toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas PAI:

TERVIS – väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust ning sõbralikku ja turvalist keskkonda.

PROFESSIONAALSUS – erialaste teadmiste, oskuste pidev täiendamine ja tegutsemistahe

 

AVATUS – paindlik ja loov suhtumine uutesse ideedesse ja muutustesse

 

ISESEISVUS – vastutamine oma tegemiste eest, lähtudes ühistest eesmärkidest