PAIde LASTEAIA COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

PAIde LASTEAIA COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed lasteaias:

Lasteaias on tagatud üldruumides käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesu vahendiga ja kätehügieeni plakatitega. Lapsed, kes tulevad lasteaeda pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed. Käsi tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Õpetajad näitavad lastele praktiliselt ette õige kätepesutehnika. Kui kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholi-sisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit.
Kvaliteetse siseõhu tagamine ventilatsiooni ning/või regulaarse ja piisava tuulutamisega ( 2x vähemalt 15 minutit).
Igapäevase märgkoristuse korraldamine ning kaks korda päevas puutepindade (ukselingid, lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad jm) puhastamine ja desinfitseerimine nõuetekohaste puhastus- ja desinfitseerimisvahenditega. Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.
Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas. NB! Pehmed mänguasjad on soovitav häda- ja eriolukorras laste eest ära panna, v.a kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevase uinaku ajal).

Laste õpetamine hingamisteede hügieeni osas. Õpetajatel ja tervishoiutöötajal tuleb lastele selgitada hügieenireegleid, miks on oluline teistega distantsi hoida ja näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta. Kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
5) Lasteaedadel on soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus. Võimalusel korraldada õppetegevused välitingimustes asutuse õuealal, samal ajal jälgides, et lähikontaktid piirduksid oma rühma lastega. Eriolukorra ajal ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.

Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades. Õppekäike ja ekskursioone on soovitatav mitte korraldada. Välisreisid ja rahvusvahelised üritused on soovitatav edasi lükata.

6) Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini. Vajadusel suunatakse Kullapai õppekohas toitlustamine söögisaalist rühmaruumidesse. Töötajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste söögiriistu, joogitopsi jne.

Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal, Haigusnähtudega ei tohi lasteaeda tulla. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju. Laste vastuvõtmisel hommikul hindavad õpetajad lapse tervislikku seisundit ning vajadusel kraadivad last kontaktivaba termomeetriga.

Lapse või töötaja haigestumine

Võimalusel eraldada lasteaias ennetavalt ruum, kuhu vajadusel haiguskahtlusega lapsi isoleerida. Isolatsiooniruumis olevate esemete pinnad, ruumi põrand ja seinad peavad olema kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.
Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm), siis tuleb laps isoleerida, et haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Isoleeritud lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem lapsele järele tuleb. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest juhtkonda ning lahkuma esimesel võimalusel lasteaiast.
Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele.
Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunuga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lasteaed osutab kaasabi. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud lasteaia töötajad ja lapsed võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb lasteaia töötajal koheselt lahkuda töölt ning võtta ühendust perearstiga.
COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud laps või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimise soovitustele.
Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi.
Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb hoone sulgeda 72 tunniks.
Kui mõnes rühmas tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud rühm kaheks nädalaks karantiini.
Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpetajad ja lapsed jäävad kaheks nädalaks karantiini.

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:

elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);
on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh:
isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet ja maakondlik kriisikomisjon, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

Sama seadus ütleb, et lasteaia pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga.

Teabevahetuse korraldamine

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (Eliis, e-aadresside listid, lasteaia koduleht, Facebook, infotahvlid jm). Lasteaia õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas ka lasteaia välisustel.

Meediapäringutele vastab ainult lasteaia juht, kes annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot.

Lasteaia kriisimeeskonna liikmete kontaktid

Amet

Kontakttelefon

Direktor Ele Enn

5512515

Õppejuht Kullapai majas

58376309

Õppejuht Lillepai majas

55581527

Tervishoiutöötaja

5284496

Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda

Perearsti nõuandetelefon

1220

Koroonaviiruse infotelefon

1247

Hädaabinumber

112

COVID-19 lisamaterjalid

Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:
https://www.kriis.ee/et
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
Lasteaedade töö korraldamise info: https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too

Haridus- ja Noorteameti juhised lasteaedadele: https://www.hm.ee/et/koroona
Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidjakuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/
Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele