PAIde Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus on lapsest lähtuv, rakendatakse projektõppe põhimõtteid ning 2022/2023 õppeaastal toimub üleminek teemaõppelt projektõppele.