21.09.2021 kell 17.00 mõlema maja sisehoovis korraga toimuvad majade lastevanemate üldkoosolekud.

Plaanis üldine info lasteaia tegemistest, eelseisvatest üritustest, toiduraha ja jõulupakid, hoolekogu töö ja lasteaia personali kokkuvõte.

Hiljem lähevad edasi rühmakoosolekud.