Iga aastase Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) haridusmeetmete projekti kaudu sai Paide Lasteaed kahe koolieelikute rühma õppetegevusteks toetust.

Võilille rühm tegi läbi Kalaõppe päeva 5. oktoobril, kus koos projekti õppejõuga vaadati kala ehitust, harjutati kalade määramisoskust, puhastati ja praeti ning söödi koos kala.

Vihmapai käis 19.oktoober Elistvere loomapargis tutvumas loomade eluga. Programm andis lastele võimaluse lähemalt tutvuda loomadega, keda enne on nähtud ainult piltidelt ning veebikaamerate vahendusel. Räägiti ka loomade elust metsas. Kui jutt kiskjatest kuulatud, siis vaadati üle kõik loomapargis elavad loomad. Programm vastas lasteaia õppekavale ja õpitut ja nähtut saab hiljem lasteaias erinevate tegevuste käigus kinnistada. Õppesõit toimus KIK-i keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi raames ja toetas Vihmapai rühma laste keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist.