PAIde Lasteaed, mis asub kahes õppehoones

Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Tallinna tn 49

Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Kastani tn 6

võtab tööle

 

  • LASTEAIAÕPETAJA (1,0 AMETIKOHTA), kes on rõõmsameelne ja tegus ning väärtustab meeskonnatööd ja soovib panustada nii rühma kui ka asutuse tegemistesse.

Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.

 

  • LOGOPEED (1,0 AMETIKOHTA),

kellelt ootame valmisolekut tööks erituge ja kõneravi vajavate laste väljaselgitamisel ja nendele kõneravi korraldamisel ja õppematerjalide kohandamisel vastavalt laste võimetele, meeskonnatööd ning initsiatiivi õpetajate ja vanemate nõustamisel ning toetamisel töös erivajadustega lastega.

Logopeedi kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus, logopeedi/eripedagoogi ametikoha kompetentsid  ja pedagoogilised kompetentsid.

 

  • ERIPEDAGOOG (1,0 AMETIKOHTA),

kellelt ootame valmisolekut tööks erituge ja tõhustatud tuge vajavate lastega, tuge laste hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel, õppematerjalide kohandamisel vastavalt laste võimetele, meeskonnatööd ning initsiatiivi õpetajate ja vanemate nõustamisel ning toetamisel töös erivajadustega lastega.

Eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus, logopeedi/eripedagoogi ametikoha kompetentsid  ja pedagoogilised kompetentsid.

 

 

Pakume huvitavat tööd, kus kõik päevad on erinevad;

head kollektiivi ja tervist edendavat töökohta;

head keskkonda enesearenguks.

Motiveeritud sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad

saata hiljemalt 15.06.2021 meiliaadressile : direktor@pailasteaed.ee

Kontakt: Ele Enn, asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 551 2515.